Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lãnh đạo khởi nghĩa Thái Nguyên
Bị Pháp vây đánh, hy sinh anh hùng?