Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Không lạnh cũng không nóng
Bụng chứa đầy nước trong
Đứng trên than lửa bỏng
Cứ reo mừng như không.
(Là cái gì?)