Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Một tay vững, đặt cơ đồ
Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành.
(Là gì?)