Câu đố về các loài động vật:

Le lanh nhảy phóc lộn nhào
Xưng danh vô địch, bơi ao lặn đầm?