Câu đố tổng hợp:

Bước đi ào ào
Chẳng ai nhìn thấy
Là cái gì?