Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về ghé cố đô xưa
Thăm càng xinh đẹp thuyền ra tàu vào?