Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Một thời lừng lẫy kinh đô
Thành quách nhà Hồ muôn thuở còn kia?