Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nằm trên ngọn núi xa
Hương Tích thơ mộng nhìn ra bốn bề?