Câu đố về vật dụng:

Một đường hai mặt song sinh
Mưa sa, nắng táp cũng không ngại ngần
Giúp người xuôi ngược xa gần
Đi về thuận tiện, chẳng cần cám ơn.
Là cái gì?