Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quan văn khí phách kiên trung
Hà thành thất thủ chết chung theo thành?