Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một đời nặng nợ thi ca
Ngẩn ngơ tìm từ, ngắm hoa chọn vần?