Câu đố về động vật:

Một chổi mà quét hai hè
Quét đi, quét lại, lại đè lỗ lên.
(Ở con gì?)