Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì sống kiếp đơn côi
Quanh năm suốt tháng nổi trội một mình?