Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai xưa xây Cổ Loa thành
Dựng nên Âu Lạc vang danh thuở nào?