Câu đố về các loại bánh:

Một bầy gà trắng phau phau
Sau nhảy xuống ao thành bầy gà đỏ?
(Là bánh gì?)