Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Muốn lên Yên Tử, qua chùa
Phải qua thăm suối Giải Oan, chùa gì?