Câu đố về các nhạc cụ:

Một bàn mắc mấy chục dây
Gõ như gõ trống là cây đàn gì?
(Là đàn gì?)