Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mỏng tang như tờ giấy
Mà chứa được triệu cân
Nhỏ như cây bút viết
Mang vật nặng tỉ lần.
(Là gì?)