Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì màu đỏ thật tươi
Làm người canh gác báo trời sắp trưa?
Hoa gì tên gọi thật vừa
Hoa nhỏ tên gọi – lạ chưa – to đùng?
(Là những hoa gì)