Câu đố về thức ăn:

Món ăn khoái khẩu làm sao
Bỏ đi dấu sắc, ngọt ngào như em?