Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Khi nắng thì tôi bay lên
Gió đưa tôi đến mọi miền xa xôi
Khi lạnh hạt đã nặng rồi
Tôi sà xuống đất về nơi cội nguồn.
(Là gì?)