Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Mọi sông xuôi hướng thong dong
Riêng sống lại chảy ngược dòng là sao?

Đố là sông gì?