Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì đem đến tận nhà đón dâu?