Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Mỗi năm mười bốn, tháng hai
Nhân dân Thanh Hóa đến thăm đền Bà?