Câu đố về vật dụng:

Một miệng mọc bốn râu dài
Ăn cơm không biết, uống hoài nước trong
Là cái gì?