Câu đố về vật dụng:

Mình tròn, thân nhỏ cong cong
Dây tơ vương vấn móc cong rối bời
Ngày ngày nhiễm thói rong chơi
Bắt con giun nhỏ, ghẹo người thủy cung
Là cái gì?