Câu đố về các loại bánh:

Mình mặc áo lá
Da trắng như bông
Thắt dải lưng hồng
Thờ ba ngày Tết.
(Là bánh gì)