Câu đố về đồ vật:

Một cây, hai lá nằm ngang
Chỉ có một quả, chẳng non thì già?