Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Nam Thiên Thần Tổ” Tản Viên
Đền gì còn gọi tên hiền “Đông Cung”