Câu đố về các loài động vật:

Mình mặc áo đỏ
Mà có sáu chân
Làm nghề đào đất?