Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

"Sống mòn” cái kiếp "Đời thừa"
"Ở rừng", "Đôi mắt" đã mờ thiếu ăn
"Chí Phèo", "Lão Hạc" vơi dần
"Nửa đêm trăng sáng", "Điếu văn" hai người.
(Là ai?)