Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có núi Bài Thơ
Di tích Yên Tử, Bạch Đằng, An Sinh?