Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì chùm nhỏ màu xanh
Mùa hè thêm ngọt bát canh cua đồng?