Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nức danh làng bưởi Tân Triều,
Cát Tiên rừng cấm, đố em tỉnh nào?