Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mênh mông lúa mọc đầy đồng
Cây xanh trồng xuống, hạt vàng cắt lên?

Đố là gì?