Câu đố về thực vật:

Vạn năm vẫn một màu xanh
Xuân về tết đến thăm người bốn phương
Là cây gì?