Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Mênh mông bờ bãi phì nhiêu
Chín con rồng lượn dập dìu nước mây?

Đố là sông gì?