Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Mêkông chín cửa xuôi dòng
Người ta canh Cả, em thì nhỏ nhoi?