Câu đố tổng hợp:

Có cây, có trái, không hoa
Ven đường đứng nép nhà nhà dùng chung
Là cây gì?