Câu đố về cây:

Mẹ thì ăn ở hiền lành
Sinh con lại phải giống nhà gian tham
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
Bạc tiền đồ đạc trong nhà mang đi?