Câu đố về vật dụng:

Có mặt mà chẳng có đầu
Mênh mông sóng trải một màu xanh trong
Là mật gì?