Câu đố về vật dụng:

Mẹ có cánh chẳng biết bay
Con thì có mũi lại bay rất tài
Là cái gì?