Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có núi Vọng Phu
Có người thiếu phụ bế con chờ chồng?