Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mặt tròn như một chiếc nong
Lưng lưng bụng nước, mát trong suốt đời.
Chẳng bao giờ nói một lời
Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cần em.
(Là cái gì?)