Câu đố về vật dụng:

Hai lưỡi mà chẳng có mồm
Hai tay phượng múa vòng ôm tay người
Ôm rồi chia bảy sẻ mười
Ai ơi đừng để bạn cười người chế
Là cái gì?