Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chị chát gọi hoa
Tôi chát gọi bắp?