Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Gia Định một phủ hai dinh
Dinh Phiên Trấn cạnh ở bên liền kề?