Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thù?

Đố là cái gì?