Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Cũng nước, cũng bờ, cũng trôi
Cao em cứ bảo, mình là gái quê?

Đố là sông gì?