Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì đã có lâu đời
Là nơi họp mặt, vui chơi, hội hè?